Een kleine nuance bij de zonde van minister Slob

Ik hoefde niet lang over mijn mogelijke reactie na te denken: ik was gematigd woedend ­geweest, had het formulier ten overstaan van de schooldirecteur demonstratief verscheurd en was met een ferme tred naar een volgende school gaan aanbellen. Maar als vader van een dochter die mogelijk onder die categorisering viel, had ik ook de intentieverklaring van de reformatorische school tegen een homoseksuele levensstijl als een administratief overblijfsel van inquisitietijden beschouwd. Het werd toen overigens geen reformatorische school.

Lees het hele artikel op Trouw.nl »