Verplichte eindtoetsing voor milieueffecten is wel goed idee

De Commissie milieueffectenrapportage is heus kritisch genoeg, maar het zou beter zijn als nieuw onderzoek tot vlak voor de beslissing over een project door Rijk, provincie of gemeente,verplicht aan de Commissie wordt voorgelegd, schrijft Kees Linse. Hij is voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage.

Lees het hele artikel op Trouw.nl »